The official site of Bener Law Office and the information provided hereby are strictly limited to information purposes and do not constitute any formal legal or professional advice. It should not be construed a formation of a lawyer/client relationship. Therefore, readers should not rely on the information presented herein without seeking professional advice.

The content of this website is gathered in compliance with the Business Ethics for the Lawyers and has been updated according to both the Regulation on Prohibition of Advertising, published by the Turkish Bar Association, and to the Code of Conduct for Lawyers in the European Union.


Bener Hukuk Bürosu'nun resmi sitesi ve bu site içinde yayımlanan bilgiler tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yasal ya da profesyonel tavsiye niteliği tanımamaktadır. Sitenin herhangi bir avukat/müvekkil ilişkisi kurduğu düşünülmemelidir. Bu nedenle, okuyucular profesyonel anlamda yardım talepleri olmadan sadece bu sitede verilen bilgilere göre hareket etmemelidirler.

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri'ne, Türkiye Barolar Birliği'nce hazırlanan Reklam Yasası Yönetmeliği'ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları'na uygun olarak düzenlenmiştir.

"The copyright of the image is owned by wowturkey.com which is a Turkish website allowing internet publications of their photographs."